HEPA Air Purifiers

FZC100MFU Replacement Filter for Model # KC850U, KC860U & KCC100U. Humidifying Filter (x 1)

Humidifying Filter

Humidifying Filter (x 1)

Replacement Filter for Model # KC850U, KC860U & KCC100U